VAD VI GÖR

Vi belånar fakturor alternativt köper dessa, allt i samrådan med dig som kund. Vi arbetar inte med volymkrav, du betalar alltså endast för det du utnyttjar hos oss. Din relation till din kund ser vi till att hålla god.

LÄS MER

OM OSS

Vi är ett litet familjedrivet finansbolag med stora ekonomiska muskler och kunskap för att hjälpa din verksamhet.

LÄS MER

Monistor har ett engagemang utöver det vanliga. Jag är en jättenöjd kund sedan mer än 15 år.

Helene Mattsson, VD och ägare, Botkyrka Offset AB