Vad vi gör

Finansiering ska inte vara stelt och komplicerat, det ska vara flexibelt och enkelt.

Flexibel Finansiering – Sedan 1990

I mer än 25 år har vi försett mindre verksamheter med rörelsekapital. Vi har varit med på många spännande resor genom åren, från det nystartade företaget fram till en etablerad och lönsam verksamhet.

Hur vi hjäljer dig

Att snabbt sköta utbetalningarna till dig och att behandla dina kunder med respekt och engagemang är självklart för oss, men vi har valt att ta vår verksamhet ett steg längre;

Du blir aldrig en i mängden. När vi går in i ett samarbete gör vi det fullt ut.
Du får en egen kontaktman som är insatt i din verksamhet och lär känna dina kunder.
Du får en hög och kontinuerlig service i vårt agerande inklusive värdefulla råd för att ta din verksamhet till nästa nivå.

Vår expertis

När du kommer i kontakt med oss träffar du engagerade och rutinerade medarbetare. Vi vet vad som krävs för att din verksamhet skall nå sin fulla potential. Vi har själva en bakgrund som egenföretagare inom olika branscher.

Vi vet vikten av att vi fungerar som din förlängda arm i dina kundrelationer för att på ett seriöst och effektivt sätt hjälpa dig bygga din verksamhet.

Hos oss får du tillgång till såväl kapital som kunskap.

Flexibla lösningar

Vi börjar alltid våra nya samarbeten med ett besök hos vår blivande kund. På så sätt skapar vi en bra grund för ett ömsesidigt förtroende inför framtiden. Vi går tillsammans igenom vår nya kunds verksamhet och de krav som ställs på dem, samt hur vi på bästa sätt kan bidra.

Vissa av dina kunder kommer kanske kräva längre kredittider. Då anpassar vi vårt upplägg till det. I andra fall vill dina kunder ha fakturorna mailade. Då löser vi det också. Har du andra önskemål lyssnar vi på de också, och anpassar oss om det är möjligt.

Gemensamt för alla våra avtal är dock att vi inte har volymkrav eller arbetar med fasta avgifter. Använder du inte våra tjänster kostar det dig inget heller.

Fakturabelåning

  • Du skickar originalfakturorna till Monistor på fakturadagen.
  • Vi belånar fakturorna och förser dem med en text som anger att betalning ska ske till Monistor.
  • Vi sätter in pengarna på ditt bankkonto, bankgiro eller plusgiro.
  • Din kund betalar oss enligt fakturans villkor.

Monistor har ett engagemang utöver det vanliga. Jag är en jättenöjd kund sedan mer än 20 år.

Helene Mattsson

VD och ägare, Botkyrka Offset & Digitaltryck AB